Dyma beth sy’n digwydd

Mae arbenigwyr wedi proffwydo y bydd Cragen yn ymweld â’r Parrog, Wdig ar Awst 17, 12yp. Bydd ymwelwyr yn gallu ei gweld yn dod o gyfeiriad Cwm Abergwaun.

12yp Perfformiad canol dydd ar y traeth
3yp Cyflwyno cerdd
3:30yp Ymunwch â’r Traeth Glân gyda Cadwch Gymru’n Daclus
10yb – 5yp Acwariwm Sea Môr yn Ocean Lab
10yb – 5yp Profiad ‘Sea Wales 7D’ dan ofal Moroedd Byw Cymru
7pm Ffilmiau a bwyd yn Theatr Gwaun

Mae Acwariwm Sea Môr yn cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth y Môr sy’n cynnal y digwyddiadau hyn gyda Gwarchodwyr Cefnfor Abergwaun ac Wdig.

Ymunwch a thîm Moroedd Byw Cymru yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt a phrofwch bethau annisgwyl yr haf hwn! Darganfyddwch fywyd tanddwr rhyfeddol Cymru trwy brofiad rhithwir gan gynnwys y profiad gwobrwyol Dolphin Dive a her Sea Quest. Ewch mewn i’r Dôm Realiti Helaethach a dysgwch am beth o’r bywyd gwyllt anhygoel sy’n ystyried Cymru yn gynefin. Rhannwch eich hoff straeon morol yn y Pod Atgofion neu ymunwch â’n gweithgareddau morol i’r teulu cyfan. www.livingseas.wales

Am 3yp bydd Susan Richardson yn rhoi perfformiad o ‘Words the Turtle Taught Me’ www.susanrichardsonwriter.co.uk

Ocean Lab sef cartref i nifer o greaduriaid y môr sy’n adlewyrchu’r amrywiaeth sydd i’w weld yn nyfroedd Cymru. Ymhlith yr uchafbwyntiau yma mae ein tanc slefren fôr y lloer, octopws ac antur pyllau creigiog lle gall plant gyffwrdd sêr môr, anemonïau a chrancod bychain. Mae’r acwariwm yn cynnig cyfle da i weld anifeiliaid na chewch chi ond cipolwg sydyn ohonyn nhw efallai yn eu cynefin naturiol. Mae’r daith dywys, dan arweiniad biolegwyr morol Ymddiriedolaeth y Môr, yn llaw dop o ffeithiau hwyliog, gan gynnig profiad syfrdanol i blant ac oedolion fel ei gilydd. Mae caffi hefyd yn Ocean Lab. www.seatrust.org.uk

Cadwch lygad ar agor am gerfluniau’r dolffin, pysgod a gweilch y penwaig a gomisiynwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro ar gyfer Blwyddyn y Môr. Fel parc cenedlaethol arfordirol, roedd y mudiad am ganolbwyntio ar sbwriel morol a’i effaith andwyol ar ein hamgylchedd a bywyd gwyllt, yn ogystal â beth gallwn ei wneud fel pobl i leihau ein heffaith ni. www.pembrokeshirecoast.wales

Ymunwch yn y gweithgareddau ar ôl y perfformiad gyda Ewan Rees Ceidwad APCSB a Anna Elliott Ymddiriedolaeth y Môr.

Ychwanegwch at eich antur ac ymunwch â Board Games am hwyl ar y dŵr, yn chwilota mewn ogofau a thraethau cudd gan sefyll ar fwrdd padlo (SUP). Os byddwch chi’n lwcus, efallai y cewch chi gip ar Cragen ar y dŵr yn ogystal â’n bywyd gwyllt morol arferol, felly cadwch lygad yn agored! Cysylltwch â Libby i archebu eich lle info@BoardGamesSurfing.com | 07772 221 333. Cost £39 y pen i gynnwys y cit cyfan a hyfforddwr profiadol boardgamessurfing.com

Bydd y diwrnod yn gorffen gyda ffilmiau a bwyd ‘The Smog of the Sea’ a ‘The Islands and the Whales’ yn Theatr Gwaun, Abergwaun.

Bydd ffilmio a ffotograffiaeth yn digwydd yn ystod y digwyddiad hwn. Ymunwch yn yr hwyl trwy dynnu llun a’i bostio i’ch hoff sianel cyfrwng.

#cragenmoroeddglan #gwladgwlad #moroeddglan