Dyma beth sy’n digwydd

Mae arbenigwyr wedi proffwydo y bydd Cragen yn ymweld â’r Parrog, Wdig ar Awst 17, 12yp. Bydd ymwelwyr yn gallu ei gweld yn dod o gyfeiriad Cwm Abergwaun.

12yp Perfformiad canol dydd ar y traeth
3yp Cyflwyno cerdd
3:30yp Ymunwch â’r Traeth Glân gyda Cadwch Gymru’n Daclus
10yb – 5yp Acwariwm Sea Môr yn Ocean Lab
10yb – 5yp Profiad ‘Sea Wales 7D’ dan ofal Moroedd Byw Cymru
7pm Ffilmiau a bwyd yn Theatr Gwaun