Dyma beth sy’n digwydd

Mae arbenigwyr wedi proffwydo y bydd Cragen yn glanio ar Draeth y Gogledd Dinbych-y-Pysgod yn ystod min nos Gorffennaf 27. Bydd modd ei gweld o’r dre, yr harbwr a’r traethau yn croesi’r bae unrhyw bryd o 6.30yp.

6.30yp perfformiad ar Traeth y Gogledd
7yp Mae Cragen yn cyrraedd ar y traeth
8yp glanhau’r traeth gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro & Cadwch Cymru’n Daclus.

 

Os gwelwch yn dda ymunwch yn y gweithgaredd i lanhau’r traeth ar ôl y perfformiad gyda Guto Harries Ceidwad APCSB a Simon Preddy Cadwch Gymru’n Daclus.

Cadwch lygad ar agor am gerfluniau’r dolffin, pysgod a gweilch y penwaig a gomisiynwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro ar gyfer Blwyddyn y Môr. Fel parc cenedlaethol arfordirol, roedd y mudiad am ganolbwyntio ar sbwriel morol a’i effaith andwyol ar ein hamgylchedd a bywyd gwyllt, yn ogystal â beth gallwn ei wneud fel pobl i leihau ein heffaith ni. Toby Downing greodd y cerfluniau, sydd wedi eu ‘haddurno’ â sbwriel y glannau o draethau lleol. Pan nad yw nhw yn teithio o gwmpas gwyliau a digwyddiadau neu ysgolion lleol, maen nhw mewn safleoedd a chanolfannau parciau cenedlaethol. Maen nhw ar gael i grwpiau eu benthyg. www.pembrokeshirecoast.wales

Bydd Cragen yn aros ar y traeth er mwyn i chi gael cyfle i dynnu eich llun gydag anghenfil môr anferthol!

Bydd ffilmio a ffotograffiaeth yn digwydd yn ystod y digwyddiad hwn. Ymunwch yn yr hwyl trwy dynnu llun a’i bostio i’ch hoff sianel cyfrwng.

#cragenmoroeddglan #gwladgwlad #moroeddglan