Dyma beth sy’n digwydd

Mae arbenigwyr wedi proffwydo y bydd Cragen yn glanio yng Nghei Stagbwll yn ystod min nos Awst 3. Bydd hi i’w gweld o’r harbwr yn dod o gwmpas y pentir o Freshwater East.

7.30yp Perfformiad ar y traeth
8yp Mae Cragen yn cyrraedd ar y traeth
6yp-9yp Barbeciw Gwib

Croeso i chi ymuno ag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yng Nghaffi’r Tŷ Cychod lle bydd barbeciw gwib yn gweini bwyd lleol blasus cyn ac wedi’r perfformiad.

Cadwch lygad ar agor am gerfluniau’r dolffin, pysgod a gweilch y penwaig a gomisiynwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Sir Benfro ar gyfer Blwyddyn y Môr. Fel parc cenedlaethol arfordirol, roedd y mudiad am ganolbwyntio ar sbwriel morol a’i effaith andwyol ar ein hamgylchedd a bywyd gwyllt, yn ogystal â beth gallwn ei wneud fel pobl i leihau ein heffaith ni. Toby Downing greodd y cerfluniau, sydd wedi eu ‘haddurno’ a sbwriel y glannau o draethau lleol. Pan nad yw nhw yn teithio o gwmpas gwyliau a digwyddiadau neu ysgolion lleol, maen nhw mewn safleoedd a chanolfannau parciau cenedlaethol. Maen nhw ar gael i grwpiau eu benthyg. www.pembrokeshirecoast.wales

Delwedd: cerfluniau dolffin a gomisiynwyd gan APCSB

Bydd ffilmio a ffotograffiaeth yn digwydd yn ystod y digwyddiad hwn. Ymunwch yn yr hwyl trwy dynnu llun a’i bostio i’ch hoff sianel cyfrwng.

#cragenmoroeddglan #gwladgwlad #moroeddglan