Dyma beth sy’n digwydd

Mae arbenigwyr wedi proffwydo y bydd Cragen yn ymweld â Gŵyl Fwyd Sea2Shore ar Awst 12. Bydd hi’n croesi’r bae a glanio i’r de o’r Bandstand ar y prom yn Aberystwyth yn agoriad gŵyl fwyd fywiog flynyddol Aber.

11yb Perfformiad Cragen
10yb-5yp Gŵyl Fwyd Sea2Shore Aberystwyth
10yb-5yp Profiad ‘Sea Wales 7D’ dan ofal Moroedd Byw Cymru yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt

Mae Gŵyl Fwyd Sea2Shore yn cynnig rhywbeth i’r teulu cyfan ar bromenâd Fictoraidd hyfryd Aberystwyth. Mwynhewch berfformiad Cragen yn ogystal â bwyd lleol bendigedig wedi ei baratoi gan rai o gynhyrchwyr gorau’r fro. Bydd arddangosiadau gwych gan gogyddion, bwyd i’w brofi a llawer mwy. Darllenwch y diweddaraf ar eu tudalen Facebook facebook.com/Aberystwyth-Sea2shore-Food-Festival

Ymunwch a thîm Moroedd Byw Cymru yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt a phrofwch bethau annisgwyl yr haf hwn! Darganfyddwch fywyd tanddwr rhyfeddol Cymru trwy brofiad rhithwir gan gynnwys y profiad gwobrwyol Dolphin Dive a her Sea Quest. Ewch mewn i’r Dôm Realiti Helaethach a dysgwch am beth o’r bywyd gwyllt anhygoel sy’n ystyried Cymru yn gynefin. Rhannwch eich hoff straeon morol yn y Pod Atgofion neu ymunwch â’n gweithgareddau morol i’r teulu cyfan. www.livingseas.wales

Bydd ffilmio a ffotograffiaeth yn digwydd yn ystod y digwyddiad hwn. Ymunwch yn yr hwyl trwy dynnu llun a’i bostio i’ch hoff sianel cyfrwng.

#cragenmoroeddglan #gwladgwlad #moroeddglan