Dyma beth sy’n digwydd

Mae arbenigwyr wedi proffwydo y bydd Cragen yn glanio ar Draeth Dolau Cei Newydd ar 19 Awst. Byddwch yn gallu ei gweld o’r dre, yr harbwr a’r traeth a bydd yn cyrraedd i’r bae unrhyw bryd o 3.30yp.

3.30yp Perfformiad Cragen ar y traeth
4pm Mae Cragen yn cyrraedd ar y traeth
10yp-6yp Regata Bae Ceredigion Cei Newydd
10yb-5pm ‘Sea Wales7D’ Moroedd Byw Cymru yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt

Digwyddiad tri diwrnod blynyddol yw Regata Bae Ceredigion sy’n trefnu rasys hwylio i bob oed a rasys nofio ar lan y môr a digwyddiadau hwyl i blant. Mae’n addas i’r teulu cyfan. facebook.com/cardiganbayregatta.newquay

Ymunwch a thîm Moroedd Byw Cymru yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt a phrofwch bethau annisgwyl yr haf hwn! Darganfyddwch fywyd tanddwr rhyfeddol Cymru trwy brofiad rhithwir gan gynnwys y profiad gwobrwyol Dolphin Dive a her Sea Quest. Ewch mewn i’r Dôm Realiti Helaethach a dysgwch am beth o’r bywyd gwyllt anhygoel sy’n ystyried Cymru yn gynefin. Rhannwch eich hoff straeon morol yn y Pod Atgofion neu ymunwch â’n gweithgareddau morol i’r teulu cyfan. Am fwy o wybodaeth am y Daith Moroedd Byw ewch iwww.livingseas.wales

Bydd ffilmio a ffotograffiaeth yn digwydd yn ystod y digwyddiad hwn. Ymunwch yn yr hwyl trwy dynnu llun a’i bostio i’ch hoff sianel cyfrwng.

#cragenmoroeddglan #gwladgwlad #moroeddglan