Dyma beth sy’n digwydd

Mae arbenigwyr wedi proffwydo y bydd Cragen yn glanio ym mhenwythnos Celfyddydau LLAWN ar Fedi 15. Bydd i’w gweld o’r promenâd a’r traethau unrhyw bryd o 2.30yp.

2.30yp perfformiad ar y traeth o flaen Venue Cymru
3yp Mae Cragen yn cyrraedd ar y traeth

14-16 Medi LLAWN06.

LLAWN yw Penwythnos Celfyddydau Di-dâl y MOSTYN sy’n dathlu a darganfod Llandudno trwy gelf, gwrthrychau, sain, comedi, perfformio a chyfranogi. Cragen yw cyfraniad Venue Cymru i’r ŵyl. Darganfyddwch waith celf mewn gofodau anarferol a lleoedd annisgwyl gan gynnwys capeli Bedyddwyr; siopau gweigion; cistiau llongau a’n Peiriannau Nofio Fictoraidd arbennig ein hunain. Mwynhewch ddigwyddiadau celfyddydol am ddim wedi eu lleoli ar draws y dre – gyda pherfformiadau, cerddoriaeth, comedi, celf weledol, ffilm, gemau, dawns a rhyfeddodau dirifedi. Mae LLAWN yn dod ag artistiaid rhyngwladol, grwpiau lleol, ysgolion a balwnau pinc at ei gilydd i lenwi, darganfod a mwynhau y dre.

Bydd ffilmio a ffotograffiaeth yn digwydd yn ystod y digwyddiad hwn. Ymunwch yn yr hwyl trwy dynnu llun a’i bostio i’ch hoff sianel cyfrwng.

#cragenmoroeddglan #gwladgwlad #moroeddglan

 

venuecymru.co.uk

www.llawn.org

www.mostyn.org