Dyma beth sy’n digwydd

Mae arbenigwyr wedi rhagweld y bydd Cragen yn ymddangos gyda’r nos fel rhan o Wledd Conwy ar 27 Hydref tua 7pm. Fe’i gwelir o safle’r wyl ar hyd y Cei.

Am 7yh Mae Cragen yn croesi’r afon ac yn glanio o flaen yr ŵyl fwyd a Chastell Conwy

Mae Gwledd Conwy yn dathlu 15 mlynedd eleni gyda gwledd o fwyd a hwyl: o fap wedi ei wneud allan o fwyd i ffarm go iawn a hyd yn oed Cragen yr anghenfil Môr enfawr yn ymddangos o’r dwfn. Wrth gwrs, seren yr syl ydi’r bwyd, a gallwch chi wylio wrth i gogyddion ddangos eu sgiliau, darganfod amrywiaeth fendigedig o fwydydd stryd – a phrofi, blasu a mynd adref a llwyth o gynnyrch rhyfeddol, yr rhan fwyaf ohonynt yn dod o Gymru. Ac mae yea ddigon o gerddoriaeth, crefftau a chelfyddydau gweledol hefyd.

Gellir archebu tocynnau ar wefan yr ŵyl a chynnwys opsiynau ar gyfer tocynnau oedolion, plant a theulu.

Mae’r wyl yn rhedeg Gweithdy Crefft Teulu Creaduriaid Môr i dathlu Blwyddyn y Môr! Gall ymwelwyr ifanc grey creaduriaid môr o boteli plastig a gwastraff yna ymuno â’r orymdaith dan arweiniad y band drymio Bloco Sŵn. Bydd y Pared yn mynd trwy’r strydoedd i gwrdd â Cragen ar y Cei am 7pm.

Darganfyddwch fwy a gwelwch rhaglen yr ŵyl sy’n rhedeg 26 – 28 Hydref conwyfeast.co.uk

Bydd ffilmio a ffotograffiaeth yn digwydd yn y ddigwyddiad hwn. Ymunwch â’r hwyl trwy gymryd llun a’i phostio i’ch hoff sianel cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashtags

#cleanseascragen #findyourepic #cleanseas