Here’s what’s happening

Mae arbenigwyr wedi proffwydo y bydd Cragen yn glanio yng Ngŵyl Fwyd Biwmares ar Fedi 2. Byddwch yn gallu ei gweld o’r dre, yr harbwr a’r traeth a bydd yn cyrraedd unrhyw bryd o 1.30yp.

1.30yp Perfformiad ar y traeth o flaen safle’r Ŵyl
2yp Mae Cragen yn cyrraedd ar y traeth

Gŵyl Fwyd Biwmares 1 & 2 Medi
10yb – 8yp Dydd Sadwrn | 10yb – 5yp Dydd Sul

£5 tocyn dydd | £7 am docyn dau ddiwrnod | Plant yn rhydd o dan 14 oed gydag oedolyn sy’n talu

Mae Gŵyl Fwyd Biwmares, sy’n swatio rhwng castell hanesyddol Biwmares ac arfordir hardd Ynys Môn, bellach yn bum mlwydd oed ac yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu cyfan a phawb sy’n mwynhau eu bwyd. Mae’n ffenest siop ardderchog i gynhyrchwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, ynghyd â bod yn gyfle i weld amrywiaeth eang o grefftwaith, nwyddau artisan a dewis anhygoel o fwyd stryd blasus! Mwy o wybodaeth am yr Ŵyl www.beaumarisfoodfestival.co.uk

Bydd ffilmio a ffotograffiaeth yn digwydd yn ystod y digwyddiad hwn. Ymunwch yn yr hwyl trwy dynnu llun a’i bostio i’ch hoff sianel cyfrwng.

#cleanseascragen #findyourepic #cleanseas